[TUT] Hướng Dẫn Cài Đặt Wordpress Trên Heroku

[TUT] Hướng Dẫn Cài Đặt Wordpress Trên Heroku Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Blog Wordpress trên Heroku 1 Đăng Ký ...

[TUT] Hướng Dẫn Cài Đặt Wordpress Trên Heroku
Cài Đặt Wordpress Trên Heroku

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Blog Wordpress trên Heroku

1 Đăng Ký
 Bạn Truy cập Link sao để đăng ký tài khoản nhé Tại Đây

2 Đăng Nhập
Bạn Sử dụng GIT CMD để đăng nhập nhé, bằng lệnh sau

Heroku login
Trong Đó 
Email: Là tên đăng nhập của bạn
Password: Là mật khẩu của bạn 

3 Tải Mã Nguồn Wordpress Cho Heroku
Bạn Chạy lệnh sao để tải nhé
git clone git://github.com/mhoofman/wordpress-heroku.git
How To Install Wordpress On Heroku

Tiếp Theo đó bạn chạy lệnh "cd wordpress-heroku" để dẫn đến folder wordpress-heroku

4 Tạo Project Trên Heroku

Bạn chạy lệnh sau

Heroku create (Nó sẽ ngẫn nhiên cho bạn 1 subdomain)

Heroku create Subdomain (Subdomain sẽ là Sub tùy chọn bạn muốn)

5 Tạo một PostgreSql Với 2 dòng lệnh sau

heroku addons:create heroku-postgresql
heroku pg:promote HEROKU_POSTGRESQL_INSTANCE

Trong  đó HEROKU_POSTGRESQL_INSTANCE sẽ là PostgreSql mà bạn vừa khởi tạo được ở dòng lệnh 1
Cài Đặt Wordpress Trên Heroku

6 Đẩy Mã Nguồn Lên Project

Bạn Chạy 2 dụng lệnh sau

git add .
 Và
Git Push heroku master
Chi Tiết Bạn Có Thể Tham Khảo Tại Video Hướng Dẫn Dưới Đây


Vui lòng ghi nguồn nếu Copy nhé
https://www.khari-nnt.com/2017/07/tut-huong-dan-cai-at-wordpress-tren.html

Nhận xét tại đây

Một số lưu ý khi bình luận

  • Không sử dụng từ khóa trong tên.
  • Không sử dụng từ ngữ phảm cảm.
  • Không dẫn link tới các trang có nội dung không lành mạnh.
  • Không bình luận về chính trị.
  • Mọi bình luận sẽ bị xóa nếu vi phạm mà không báo trước.
  • Bình luận Facebook

    Không có nhận xét nào