[TUT] Cấu Hình Lamp Stack Trên VPS Centos 7

[TUT] Cấu Hình Lamp Stack Trên VPS Centos 7

Lamp Stack VPS Centos 7

I. Lamp Stack Là Gì?
Lamp Stack là một bộ phần mềm sử dụng trên Linux dùng để tạo môi trường lưu trữ website trên hệ thống. Lamp là 1 thuật ngữ viết tắt trong đó L(Linux), A(Apache), M (Mysql hoặc có thể là MariaDB) và P(PHP có thể là Perl hoặc Python).
Apache: là phầm mềm webserver thông dụng hiện nay. Giúp sử lý các request vs giao thức HTTP hay HTTPS
Mysql: là hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ vào truy vấn dữ liệu.
PHP: là một ngôn ngữ lập trình thông dụng, viết tắt Personal Home Page.
II. Cài Đặt Lamp Stack
Bước 1: Cài Đặt Apache Web Server
1. Cài đặt Apache
sudo yum install httpd
 2. Kích hoạt và khởi chạy cùng hệ thống Apache qua 2 dòng lệnh sau
sudo yum systemctl start httpd.service
sudo yum systemctl enable httpd.service
Bước 2: Cài Đặt Mysql
Tiếp tục cài đặt mysql tương tự như cài đặt apache
sudo yum install mariadb-server mariadb
- Kích hoạt và khởi chạy cùng hệ thống như sau
sudo yum systemctl start mariadb.service
sudo yum systemctl enable mariadb.service
Tiếp theo bạn chạy dòng lệnh: sudo mysql_secure_installation
để đặt lại mật khẩu root, xóa user anonymous, xóa db test, tắt tính năng auto login từ quyền root...
Bước 3: Cài Đặt PHP
sudo yum install php php-mysql
sau khi cài đặt xong php bạn hãy khởi động lại apache bằng lệnh sau
sudo yum systemctl restart httpd.service 
Chúc bạn thành công!!! 
III. Xem Thêm!

Nếu bạn sao chép bài viết trên blog thì vui lòng để nguồn vào giúp mình. Tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại bạn.

Nếu có thắc mắc gì về code, code lỗi,... thì liên hệ mình để được giúp đỡ nhé.

Khải Nguyễn Designer, Developer

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé! Xem thêm nhiều bài viết hay tại đây nhé.
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
nhận xét
2 nhận xét

Bình luận

2 nhận xét:

-->