[TUT] Hướng Dẫn Sử Dụng Project Wallpapers Engine

Bước 1 1A Bạn Vào Folder Wallpaper Engine 1B Tiếp theo đó bạn vào Project Wallpaper theo đường dẫn sau Wallpaper.Engine\p...

Project Wallpapers Engine

Bước 1
1A Bạn Vào Folder Wallpaper Engine

1B Tiếp theo đó bạn vào Project Wallpaper theo đường dẫn sau

Wallpaper.Engine\projects\defaultprojects

Bước 2
Bạn Coppy Folder Project Wallpaper Engine bạn vừa tải về vào đường dẫn trên!

Project Wallpaper Engine Bạn Có Thể Tải Tại ĐâyBước 3
ENJOY!!!! 

Vui lòng ghi nguồn nếu Copy nhé
https://www.khari-nnt.com/2017/06/tut-huong-dan-su-dung-project.html

Nhận xét tại đây

Một số lưu ý khi bình luận

  • Không sử dụng từ khóa trong tên.
  • Không sử dụng từ ngữ phảm cảm.
  • Không dẫn link tới các trang có nội dung không lành mạnh.
  • Không bình luận về chính trị.
  • Mọi bình luận sẽ bị xóa nếu vi phạm mà không báo trước.
  • Bình luận Facebook

    2 nhận xét: