[Share] Chỉa Sẻ Code PHP Bot Tự Hào Facebook

[Share] Chỉa Sẻ Code PHP Bot Tự Hào Facebook

[Share] Chỉa Sẻ Code PHP Bot Tự Hào Facebook


Sau đây là API Tự Hào Facebook Cho các bạn

https://graph.facebook.com/v2.9/$id/reactions?type=PRIDE&method=post&access_token=$token
Trong đó: $id là id stt của bạn
                 $token sẽ là token full quyền của bạn, bạn có thể get token full quyền tại botexviet.com/login


Sau đây là Code Tham Khảo

<?php
$token = 'token full quyền'; // đây là token full quyền! bạn có thể get token fuull quyền tại botexviet.com/login
$limit = 3; // Số STT NewFeed = 3 trên 1 lần chạy
$kharidev=json_decode(kharidev('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from,comments,type&access_token='.$token.'&offset=0&limit='.$limit.''),true);
for($i=1;$i<=count($kharidev[data]);$i++)
{
set_time_limit(0);
echo kharidev('https://graph.facebook.com/v2.9/'.$kharidev[data][$i-1][id].'/reactions?type=PRIDE&method=post&access_token='.$token.'');
}
function kharidev($url)
{
      $data = curl_init();
      curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
      curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);
      $hasil = curl_exec($data);
      curl_close($data);
  return $hasil;
}
?>
Hướng Dẫn Sử Dụng

B1: Bạn Like Fanpage Sau: LGBTQ 
B2: Vào Hosting hoặc VPS của bạn và tại 1 file bất kỳ ở Public_html Vì Dụ(tuhoa.php)
B3: coppy Code Trên Và Paste và file, tiếp theo đó là config file
B4: Chạy File đó là hưởng thụ thôi =)))

Nếu bạn sao chép bài viết trên blog thì vui lòng để nguồn vào giúp mình. Tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại bạn.

Nếu có thắc mắc gì về code, code lỗi,... thì liên hệ mình để được giúp đỡ nhé.

Khải Nguyễn Designer, Developer

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé! Xem thêm nhiều bài viết hay tại đây nhé.
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
nhận xét
2 nhận xét

Bình luận

2 nhận xét:

-->