Text Link

Nhằm mục đích trao đổi kiến thức và kết nối cộng đồng các website, blog. 
Star Hưng Blog xin đuợc liên kết text link với các blog website, forum...của các bạn cùng phát triển mạnh hơn...!


LINK LIÊN KẾT
(Copy link này vào trang Home của website bạn)
<a href='http://www.khari-nnt.com' title=' Nguyễn Khải Blog '> Nguyễn Khải Blog </a>
Nhằm mục đích trao đổi kiến thức và kết nối cộng đồng các website, hôm nay Nguyễn Khải Blog xin đuợc liên kết text link với các blog website, forum...của các bạn gần xa.
Liên Kết
  • Bạn nào muốn thì có thể liên hệ với tôi qua khung chat bên dưới
    hoặc có thể Ibox qua Page: Fb.com/kharinntdotcom
NỘI DUNG LIÊN KẾT
Bạn nào có nhã ý muốn liên kết thì comment phía dưới nhé. Thông tin gồm:
  • Tittle:....
  • URL:....

Không có nhận xét nào