Ardamax Keylogger 4.x Full Version

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Ardamax Keylogger 4.x Full Version

Ardamax Keylogger 4.x Full Version

Ardamax Keylogger 4.5

     Ardamax Keylogger là một công cụ ghi lại các hoạt động của bàn phím, để lấy các hoạt động của người dùng và lưu nó vào một file log được mã hóa. Các file này có thể được xem với Log Viewer mạnh mẽ.
     Sử dụng công cụ này để tìm hiểu những gì đang xảy ra trên máy tính của bạn trong khi bạn đang đi, duy trì một bản sao lưu dữ liệu đánh máy của bạn tự động hoặc sử dụng nó để theo dõi ngừi yêu/bồ bịch/con cái của bạn. Ngoài ra bạn có thể sử dụng nó như một thiết bị theo dõi để phát hiện truy cập trái phép.
   Bản ghi có thể được tự động gửi đến địa chỉ e-mail của bạn, truy cập vào các keylogger là mật khẩu bảo vệ. Bên cạnh đó, Ardamax Keylogger ghi lại thông tin về các địa chỉ Internet mà người dùng đã truy cập.


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét